Istoric

SCURT ISTORIC AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC DIN CUGIR

 • Între anii 1896-1905 a funcţionat în Cugir o formă de învăţământ profesional cu 4 ani  de învăţătură. Şcoala era patronată de Uzina de Fier din localitate.
 • În anul 1923 “ Şcoala de ucenici” era frecventată de 49 elevi
 • În anul 1927  “ Şcoala industrială de ucenici” cu un efectiv de 32 elevi, atestarea documentară existând în arhiva şcolii – Registrul matricol nr.1.
 • Din 1 septembrie 1936 Şcoala de ucenici  a Uzinelor Metalurgice Copşa Mică-Cugir funcţionează cu  o clasă de 35 de elevi. Durata şcolarizării – 4 ani, meseriile în care erau pregătiţi elevii: strungari, lăcătuşi,  frezori.
 • Între 1939-1941, Şcoala avea 4 clase cu un efectiv de aproximativ de 240 elevi.
 • Din anul 1946 Şcoala s-a numit “Şcoala industrială pentru ucenici C.M.C. Cugir”
 • Din 27 iulie 1951 ia denumire de “ Şcoala profesională nr.3 Metalurgică Cugir”, şi trece la Ministerul Învăţământului – Direcţia generală a rezervelor de muncă.
 • În  perioada 1944-1951 au absolvit  la şcoala profesională 352 elevi.
 • Între 1951-1955 au absolvit şcoala profesională 440 elevi.
 • În anul 1955 şcoala trece sub tutela M.I.M.C.M., luând denumirea de “Şcoala profesională Cugir”.
 • Din anul 1961 ia denumirea de  “Grup Şcolar U.M. Cugir”.
 • În anul 1962-1963 ia fiinţă în cadrul Grupului şcolar şi o şcoală tehnică de maiştri –curs seral.
 • Între anii 1955-1965 au absolvit 1223 elevi la şcoala de profesională, tehnică şi de maiştri.
 • În anul şcolar 1964-1965, Grupul Şcolar U.M. Cugir avea un efectiv de 1135 elevi, pregătiţi în meseriile : prelucrători prin aşchiere, electricieni – şcoala profesională; tehnicieni construcţii de maşini tehnicieni electromecanici – şcoala tehnică; maiştri prelucrarea metalelor prin aşchiere, lăcătuş – şcoala de maiştri.
 • În anul şcolar 1965-1966 a funcţionat cu un număr de 2406 elevi.
 • În anul şcolar 1972-1973 existau 2213 elevi.
 • În 1974 Grupul Şcolar s-a transformat în “ Liceul Industrial Nr.2 Cugir” , care a avut primii absolvenţi în anul 1978-136 elevi. În cadrul liceului au funcţionat în continuare toate celelalte forme de şcoală profesională de până atunci.
 • În anul şcolar 1982-1983, Liceul Industrial Nr.2 Cugir funcţiona cu 18 clase liceu zi-treapta I-a, 6clase zi +5 clase seral – treapta a II-a, şi 4 clase profesională –anul III, având un număr de 42 cadre didactice titulare şi 16 maiştri instructori.
 • În anul 1991 prin ordin al Ministrului Învăţământului, , Liceul Industrial Nr.2 Cugir, revine la denumire de “Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini “Cugir.
 • În 1992-1993 existau 1094 elevi cuprinşi în toate formele de învăţământ : liceu zi, seral profesională, şcoală postliceală.
 • Din 1995 Grupul şcolar a fost cuprins în Programul PHARE-VET RO 9405, ca şcoală de demonstraţie. Şcoala a beneficiat cu această ocazie de o dotare de 1,7 miliarde lei, iar un număr de 18 cadre didactice au participat la cursuri de perfecţionare şi formare organizate.
  În anul şcolar 1997-1998 existau  1062 elevi cuprinşi în toate formele de învăţământ : liceu zi, seral profesională, şcoală postliceală.
 • Din  data de 18 noiembrie 2000 Grupul Şcolar Industrial Cugir  îşi modifică denumirea devenind, actualul  Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir.