Misiunea și viziunea școlii

MISIUNEA ȘCOLII

Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir dorește să ofere locuitorilor din zona Centru  a județului Alba (și nu numai), tinerilor și adulților, inclusiv celor proveniți din medii defavorizate, șanse egale de instruire și educație la standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă și eficientă, dezvoltarea carierei în domeniile prioritare mecanică, turism și alimentație,  IT, contribuind la sporirea calității vieții în comunitatea locală. Colegiul are cadre didactice specializate și își propune să ajute elevii pentru a se regăsi în calificările profesionale pe care le urmează.

VIZIUNEA ŞCOLII

Unitatea noastră doreşte ca prin îmbinarea echilibrată a tradiţiei cu inovatia sa formeze o personalitate armonioasa, creativ-pragmatica de succes, ataşată valorilor perene nationale si universale.

Imbunatatirea conditiilor materiale, dotarea scolii cu mijloace fixe si circulare de actualitate, aplicarea in etape a unor proiecte, aducerea la zi a noilor tehnologii si familiarizarea colectivelor de elevi, a comunitatii locale cu mijloacele moderne actuale.

Pentru fiecare elev este important sa cunoasca cariera spre care se indreapta.

DEVIZA ȘCOLII

Fiecare elev constituie un caz, având condițiile sale specifice de viață, experiențele proprii, caracteristicile sale, originalitatea sa. Este important să știe spre ce carieră se îndreaptă. Noi, împreună cu familia ta, te vom călăuzi cu mult tact si cu răspundere spre reușită și împlinire, căci tu ne reprezinți.