Anunt achizitie publica, “Furnizare documente scolare”

Colegiul  Tehnic “ Ion D. Lazarescu “ Cugir ,jud. Alba, in calitate de autoritate  contractanta , organizeaza  achizitia publica , “ Furnizare  documente  scolare

1.Obiectul achizitiei:
Consta in furnizarea de documente scolare, pentru invatamantul preuniversitar, conform anexei.

2.Procedura  aplicata pentru  atribuirea contractului de achizitie publica :
Achizitie directa .
Ofertantii  interesati de procedura de achizitie isi vor prezenta oferta la sediul unitatii din Cugir,strada Victoriei, Nr. 9 sau la adresa de e-mail ademaerescu@yahoo.ro , si vor posta oferta pe site-ul :
https://www.e-licitatiie.ro la rubrica  Proceduri de atribuire – Cumparari directe – Catalog de produse /servicii/lucrari.

3.Sursa de finantare a contractului de furnizare :
Bugetul  local.

4.Limba de redactare a ofertei:
romana.

5.Data si ora limita pentru depunerea ofertelor :
19.09.2022  ora 13.00;

6.Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

7.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare:
pretul cel mai scazut ;

 Toti cei interesati isi vor posta oferta in CATALOGUL ELECTRONIC  SEAP , cu denumirea :
“DOCUMENTE  SCOLARE ” CPV- 30199700-7

ANEXA ANUNT DOCUMENTE SCOLARE

NR. CRT.DENUMIRE   PRODUSUMBUC.
1.CONDICA PREZENTA CADRE DIDACTICE COPERTA IMITATIE DE PIELEBUC.4
2.CARNET ELEV LICEU  BUC.30
3.  CARNET ELEV SCOALA PROFESIONALA  BUC.100
4.REGISTRU MATRICOL LICEU A3 COPERTA IMITATIE DE PIELE  BUC.2
5.REGISTRU MATRICOL SCOALA PROFESIONALA A3 COPERTA IMITATIE DE PIELE  BUC.2
6.REGISTRU EVIDENTA ACTE DE STUDII COPERTA IMITATIE DE PIELEBUC.4