ANUNT achiziție publică, “ Furnizare materiale curățenie și igienă ”

Colegiul  Tehnic “ Ion D. Lăzărescu “ Cugir, jud. Alba, in calitate de autoritate  contractanta, organizează  achiziția publica, “ Furnizare  materiale curățenie si igiena

  1. Obiectul achiziției: Consta in furnizarea de materiale curățenie si igiena, pentru învățământul preuniversitar ,conform anexei.

2. Procedura  aplicata pentru  atribuirea contractului de achiziție publica: Achizitie directa .

Ofertanții  interesați de procedura de achiziție își vor prezenta oferta la sediul unității din Cugir, strada Victoriei, Nr. 9 sau la adresa de e-mail ademaerescu@yahoo.ro, si vor posta oferta pe site-ul: https://www.e-licitatie.ro la rubrica  Proceduri de atribuire – Cumpărări directe – Catalog de produse /servicii/lucrări.

3. Sursa de finanțare a contractului de furnizare: Bugetul  local.

4. Limba de redactare a ofertei:  romana.

5. Data  si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27.06.2022 – ora 13.00;

6. Prețul va fi exprimat in lei fără TVA.

7.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut .

 Toti cei interesati isi vor posta oferta in CATALOGUL ELECTRONIC  SEAP, cu denumirea: “MATERIALE CURATENIE SI IGIENA ” CPV- 39830000-9.

ANEXA  MATERIALE  CURATENIE SI IGIENA

  1. DETERGENT AUTOMAT 10 KG = 1 bucata;
  2. DETERGENT VASE 5L = 1 bucata;
  3. MOP BUMBAC 250g = 25 bucăți;
  4. MATURA PAIE  = 5 bucăți;
  5. SOLUTIE CURATAT TOALETA  5L = 8 bucăți;
  6. DETERGENT PARDOSELI  10L  = 5 bucăți;
  7. LAVETA MICROFIBRA = 25 bucăți;
  8. ROLA  HARTIE CURATENIE  = 10 bucăți;
  9. SPRAY CURATAT PRAFUL   = 1 bucata.