Anunț concurs pentru post ADMINISTRATOR FINANCIAR

Anunț concurs pentru post contractual

Nr. 1055  data inregistrare: 19.05.2022.

Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu”, cu sediul în Cugir, strada Victoriei, nr. 9 , județulAlba , organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

         Denumirea postului – ADMINISTRATOR FINANCIAR – studii superioare, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

         Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – studii superioare   absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic.

 Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – Nu se solicită

 Vechimea constituie un avantaj

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

  • proba scrisă  în data de 23.06.2022, ora 9,00 la sediul instituției;            
  • proba practică în data de 27.06.2022.2022, ora 9,00, la sediul instituției; 
  • proba interviu în data de 28.06.2022 , ora 9,00, la sediul instituției. 

         Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei   între orele 8.00 – 13.00,  în perioada 25.05.2022 – 08.06.2022. (doar în zilele lucrătoare).

 Relații suplimentare la secretariatul instituției sau la telefon: 0258751028.

Director,

Prof. Iancu Ionuț Marian

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI PENTRU

OCUPARE A UNUI POST DE ADMINISTRATOR FINANCIAR

perioadă nedeterminată

Anunț publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de 24.05.2022

Nr. crt.PerioadaActivități
1.25.05.2022Afișarea anunțului
2.25.05.2022 – 08.06.2022,(doar zile lucrătoare) între orele 8,00 – 13,00Depunerea dosarelor de concurs
3.09.06.2022 orele 10,00 – 13,00Selectarea dosarelor de concurs
4.09.06.2022  – ora 14,00Afișarea rezultatelor selecției dosarelor
5.10.06.2022 – orele 9,oo-11,00Depunerea eventualelor contestații la etapa de selecție a dosarelor
6.10.06.2022 – orele 13,00Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor la etapa de selecție a dosarelor
7.23.06.2022  – orele 9,00Susținerea probei scrise
8.23.06.2022 – orele 14,00Afișarea rezultatelor la proba scrisă
9.23.06.2022 – orele 14,00-16,00Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba scrisă
10.24.06.2022 – orele  12,00Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor la proba scrisă
11.27.06.2022 – orele    9,00Susținerea probei practice
12.27.06.2022  – orele 12,00Afișarea rezultatelor la proba practică
13.27.06.2022 – orele 12,00-14,00Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la proba practică
14.27.06.2022 – orele 15,00Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor la proba practică
15.28.06.2022 – ora 9,00Susținerea interviului conform planificării
16.28.06.2022 – ora 12,00Afișarea rezultatelor la interviu
17.28.06.2022 – orele 12,00-14,00Depunerea eventualelor contestații privind rezultatul la interviu
18.28.06.2022 – orele 15,00Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor  la proba de interviu
19.28.06.2022 – orele 16,00Afișarea rezultatelor finale

Bibliografie și tematica de concurs

Acte necesare

Director, prof. Iancu Ionuț Marian