ANUNT achiziție publică , “Furnizare documente școlare”

Colegiul  Tehnic “ Ion D. Lăzarescu “ Cugir, jud. Alba, in calitate de autoritate  contractanta, organizează  achiziția publica , “ Furnizare  documente  școlare

  1. Obiectul achiziției: Consta in furnizarea de documente școlare, pentru învățământul preuniversitar ,conform anexei.

2. Procedura  aplicata pentru  atribuirea contractului de achiziție publica: Achiziție directa .

Ofertantii  interesati de procedura de achizitie isi vor prezenta oferta la sediul unitatii din Cugir,strada Victoriei , Nr. 9 sau la adresa de e-mail ademaerescu@yahoo.ro , si vor posta oferta pe site-ul: https://www.e-licitatie.ro  la rubrica  Proceduri de atribuire – Cumpărări directe – Catalog de produse /servicii/lucrări.

3.Sursa de finanțare a contractului de furnizare : Bugetul  local.

4.Limba de redactare a ofertei : romana.

5.Data  si ora limita pentru depunerea ofertelor  : 14.07.2021- ora 13.00;

6.Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

7.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare  : pretul cel mai scazut ;

 Toți cei interesați își vor posta oferta in CATALOGUL ELECTRONIC  SEAP , cu denumirea : “DOCUMENTE  SCOLARE ” CPV- 30199700-7

ANEXA ANUNT DOCUMENTE SCOLARE

NR. CRT.DENUMIRE   PRODUSUMBUC.
1.CATALOG LICEU 39 ELEVI  COPERTA IMITATIE DE PIELEBUC.11
2.CATALOG SCOALA PROFESIONALA 39 ELEVI COPERTA IMITATIE DE PIELEBUC.7
3.CARNET ELEV LICEU  BUC.30
4.  CARNET ELEV SCOALA PROFESIONALA  BUC.60
5.REGISTRU MATRICOL LICEU A3 COPERTA IMITATIE DE PIELE  BUC.3
6.REGISTRU MATRICOL SCOALA PROFESIONALA A3 COPERTA IMITATIE DE PIELE  BUC.1
7.REGISTRU EVIDENTA ACTE DE STUDII COPERTA IMITATIE DE PIELEBUC.8