Anunț achiziție publică , “Furnizare documente școlare”

Colegiul  Tehnic “ Ion D. Lazarescu “ Cugir. jud. Alba, in calitate de autoritate  contractanta , organizeaza  achizitia publica , “Furnizare  documente  scolare

1. Obiectul achizitiei: Consta in furnizarea de documente scolare  , pentru invatamantul preuniversitar ,conform anexei.

2.Procedura  aplicata pentru  atribuirea contractului de achizitie publica : Achizitie directa .
Ofertantii  interesati de procedura de achizitie isi vor prezenta oferta la sediul unitatii din Cugir,strada Victoriei , Nr. 9 sau la adresa de e-mail ademaerescu@yahoo.ro  , si vor posta oferta pe site-ul :
https://www.e-licitatie.ro la rubrica  Proceduri de atribuire – Cumparari directe – Catalog de produse /servicii/lucrari.

3. Sursa de finanțare a contractului de furnizare: Bugetul  local.

4. Limba de redactare a ofertei : romana.

5. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor  : 27.07.2020 – ora 12.00;

6. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA.

7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare  : pretul cel mai scazut ;

Toti cei interesati isi vor posta oferta in CATALOGUL ELECTRONIC  SEAP , cu denumirea :
“DOCUMENTE  SCOLARE ” CPV- 30199700-7

ANEXA  DOCUMENTE  SCOLARE

  1. CATALOG LICEU COPERTA  IMITATIE  PIELE = 13 bucati;
  2. CATALOG SCOALA PROFESIONALA COPERTA IMITATIE PIELE =7 bucati;
  3. CARNETE ELEVI LICEU = 90 bucati;
  4. CARNETE ELEVI SCOALA PROFESIONALA = 70 bucati;
  5. REGISTRU MATRICOL LICEU COPERTA IMITATIE PIELE = 2 bucati;
  6. REGISTRU MATRICOL SCOALA PROFESIONALA COPERTA IMITATIE PIELE =1bucata;
  7. REGISTRU EVIDENTA ACTE DE STUDII COPERTA IMITATIE PIELE = 2 bucati.