PREGĂTIREA ÎNAINTE DE MOBILITATE

În cadrul acestui proiect elevii selectați conform criteriilor stabilite, au beneficiat de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală, atât în România cât și în Germania. 

REZULTATE SELECTIE PARTICIPANTI MOBILITATE

În urma parcurgerii etapelor au fost selectați următorii participanți:

Nr. Crt. Nume Participant
1 Aldea Vasile Daniel
2 Cutean Horia Ovidiu
3 Mica Delia Ionela
4 Barsan Alexandru
5 Bota Sergiu Daniel
6 Costea Ioan Gabriel
7 Crisan Cristina Maria
8 Ghejan Adrian Lucian
9 Munteanu Alin Octavian
10 Nerghes Alin Emanuel
11 Precup Alexandru Simion
12 Prodan Andrei
13 Scirlet Andrei Florin
14 Socol Laura Adelina
15 Teban Calin Gheorghe
16 Toma Alexandru Florin
17 Varzariu Raul Andrei
18 Vasilescu Dan Gabriel
19 Moga Sergiu Nicolae
20 Pop Robert Viorel
21 Baba Gratian Iulian
22 Ceapota Catalin Alexandru
23 Dragan Marius Laurian
24 Pasca Alexandru Lucian
25 Spataru Paul Constantin

Prof. Însoțitori. Dumitrean Camelia (inclusiv monitorizare), Toma Florin (profesor instruire practică), Roșu Diana (profesor lb. engl).

,,Quality practice in training flexible electronic circuit”

SELECȚIE PENTRU

participarea la mobilitatea Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2012/ RO/251

Numele și prenumele candidatului  ……………………………

 

EVALUARE CURRICULUM VITAE

ȘI PORTOFOLIU PERSONAL

Nr crt Criterii Punctaj Punctaj realizat
1 Nivelul mediei generale clasa X Maxim 20
9-10 20
8-8,99 19
7-7,99 18
6-6,99 17
5-5,99 16
2 Nr. absențe nemotivate clasa X Maxim 20
0 absente 20
1-9 19
10-19 18
20-29 17
30-39 16
3 Participare competiții şcolare (însoțită de adeverință): Maxim 30
La nivelul Colegiului 10
La nivelul localității 15
La nivel județean 20
La nivel național 30
4 Membru in consiliul elevilor Maxim 20
La nivelul clasei 10
La nivelul școlii 20
5 Iniţierea şi participarea la activităţi extracurriculare, de voluntariat (însoțită de recomandarea profesorului coordonator) Maxim 10
  TOTAL 100

SELECȚIE PENTRU participarea la mobilitatea Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2012/ RO/251

Numele și prenumele candidatului……………………………….

 

EVALUARE INTERVIU ȘI SCRISOARE DE INTENȚIE

(Evaluarea interviului în limba engleză)

Nr crt Domenii Punctaj maxim Punctaj obţinut
1 ÎNŢELEGERE

–          ASCULTARE

–          CITIRE

20

 2VORBIRE

 

–          PARTICIPARE LA CONVERSAŢIE

–          DISCURS ORAL

15

 3SCRIERE

 

 

15

  TOTAL

50

 

 

 

Start FLEXEL

A început implementarea primului proiect FLEXEL la Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” din Cugir

Primul proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/251 de la Colegiul Tehic “Ion D. Lăzărescu” din Cugir se derulează începând cu data de 12 martie 2013 şi va fi finalizat pe 23 aprilie 2014. Grandul acordat de CE pentru acest proiect este de 67.678 euro.

Elevii selectaţi conform procedurii proiectului, vor avea şansa de a efectua stagiul de pregătire practică de 4 săptămâni, la standarde europene, la Organizaţia de primire VITALIS GmbH, care este în asociaţie cu Camera de Comerţ şi industrie (IHK- Leipzig) şi Cooperaţia meşteşugarilor (HWK-Handwerkskammer zu Leipzig), Centrele de formare profesionala din Leipzig, ZAW- pentru Camera de Comerţ şi industrie, iar în timpul liber elevii se vor bucura de un program lingvistic şi cultural foarte diversificat.

Grupul de participanţi este format din 25 de elevi, care vor fi în anul şcolar 2013-2014, în clasa XI, liceu tehnologic, profil tehnic, calificarea tehnician operator tehnica de calcul şi tehnician proiectant CAD. Elevii, părinţii, cadrele didactice şi toţi cei interesaţi sunt rugaţi să consulte cele două panouri ale proiectului amplasate la etajul doi în clădirea nouă.

FLEXEL are ca obiectiv dobândirea de către elevi a unei prime experienţe profesionale în context european. Un alt obiectiv pe care proiectul şi-l propune este îmbunătăţirea sistemelor de asigurare a calităţii în instituţia noastră de învăţământ prin cuantificarea valorii adăugate şi adaptarea la cerinţele contextului sectorial şi naţional, încurajarea utilizării rezultatelor, a produselor finale şi a schimbului de bune practici în activitatea de instruire practică, promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii culturale .