Comunicat de presă: S-a finalizat seria 3 a cursului de Comunicare în limba engleză

CONSULTING CENTER SRL a organizat în localitatea Hațeg un curs de comunicare în limba engleză, cu o durată de 90 de ore, în perioada 4 februarie – 16 martie 2015. Demersul a fost realizat în cadrul proiectului POSDRU/125/5.1/S/133658 cu titlul ”COMBATE ŞOMAJUL”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,  Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenție 5.1.

Întregul anunț: Finalizare seria 3 CLE mar 2015_final